`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

 

Ігор Філіпенко

Хто повинен відповідати за управління даними в компанії?

+11
голос

У цифрову епоху, що стрімко розвивається, дані стали життєдайною силою сучасного бізнесу. Тому належне управління ними є не просто технологічною необхідністю, а стратегічним викликом. У міру того, як компанії намагаютться привести до ладу величезні обсяги інформації, питання про те, хто має очолити управління даними, стає все більш актуальним.

Чи повинен генеральний директор з його комплексним баченням взяти на себе таку відповідальність? Або ж це завдання більше підходить CIO (Chief Information Officer) чи CDO (Chief Data Officer) з їхніми технічними знаннями та досвідом? Заглибимося в цю дискусію, досліджуючи ролі, виклики та потенціал кожної позиції в управлінні даними.

Впорядкування даних, за своєю суттю, передбачає організацію та контроль активів даних з метою забезпечення їх доступності, якості та безпеки. Це стратегічне завдання, яке впливає на всі аспекти діяльності організації, від дотримання нормативних вимог, до прийняття рішень. Однак цей шлях пов'язаний з певними викликами, серед яких підтримка якості даних, забезпечення конфіденційності та навігація в складному ландшафті нормативно-правових актів, пов'язаних з даними.

Стратегічне лідерство в управлінні даними

На вершині кожної організації стоїть генеральний директор, який є втіленням лідерства та бачення її розвитку. У контексті управління даними його роль є ключовою. Йдеться не лише про нагляд, а й про інтеграцію управління даними в ширшу бізнес-стратегію.

Потенціал генерального директора керувати стратегією управління даними випливає з його всебічного бачення цілей та викликів організації. Ця унікальна позиція дозволяє йому узгодити управління даними із загальними бізнес-цілями, гарантуючи, що воно сприятиме, а не перешкоджатиме зростанню компанії.

Переваги того, що генеральний директор очолює управління даними, включають підхід «зверху вниз» до впровадження політик, що гарантує, що цей процес буде не ізольованим, а інтегрованим в усі відділи. Це також сигналізує працівникам і зовнішнім зацікавленим сторонам про серйозність, з якою компанія ставиться до своїх даних.

Однак є й негативні сторони у цьому підході. Генеральному директору може не вистачати детального технічного розуміння управління даними, яким володіє ІТ-директор або CDO. Брак технічної експертизи може призвести до труднощів у тлумаченні нюансів управління даними та його реалізації. Мало того, з огляду на широке коло обов'язків генерального директора, управлінню даними не завжди приділяється належна увага.

По суті, хоча бачення та повноваження СЕО можуть значно підвищити важливість управління даними, його широкі повноваження та потенційний брак технічної глибини мають бути збалансовані підтримкою з боку більш технічно орієнтованих ролей в організації.

Поєднання управління технологіями та управління даними

ІТ-директор відіграє вирішальну роль у врядуванні даних. Оскільки він зосереджується на інформаційних технологіях та щоденних операціях з даними, його погляд на процеси управління даними за своєю суттю є технічним і прагматичним.

СІО у першу чергу відповідає за стратегію та ІТ-системи компанії. Це включає нагляд за створенням, зберіганням і безпекою даних, що робить їх невіддільною частиною будь-якої дискусії про управління даними. Їх роль полягає не лише в управлінні технологіями, але й в узгодженні ІТ-стратегій з бізнес-цілями.

Завдяки своєму досвіду в галузі технологій та систем обробки даних, ІТ-директори добре підготовлені до вирішення складних завдань управління даними. Вони розуміють технічні вимоги до ефективного управління даними, такі як якість даних, їх інтеграція та безпека. СІО може гарантувати, що ІТ-інфраструктура підтримує систему управління даними, від збору та зберігання даних, до аналізу та звітності.

Однією з головних переваг того, що ІТ-директор очолює управління даними, є його технічний досвід. Вони добре орієнтуються в технологічних аспектах цього процесу, забезпечуючи наявність ІТ-інфраструктури та інструментів, необхідних для досягнення цілей управління. Крім того, СІО можуть інтегрувати управління даними в загальну ІТ-стратегію, сприяючи підвищенню ефективності та узгодженості.

Однак, технічна спрямованість ІТ-директора може також бути й обмеженням. Він може надавати пріоритет ефективності ІТ над ширшими бізнес-цілями, що потенційно може призвести до розбіжностей зі стратегічними цілями компанії. Крім того, заглибленість у технічні аспекти може віддалити їх від ширшої організаційної перспективи, яку може мати генеральний директор або CDO.

Використання даних як цінного активу

Директор з управління даними (CDO) – це відносно нова роль, але дедалі вона стає все більш важливішою, у багатьох організаціях, особливо у сфері врядування даних.

Роль CDO є унікальною, оскільки вона зосереджена, в першу чергу, на управлінні даними та стратегії.

Завданням CDO є нагляд за стратегіями та політикою управління даними. Його обов'язки включають якість даних, їх аналітику та використання в організації. На відміну від ІТ-директора, роль якого більше зосереджена на технологіях, CDO зосереджується на використанні даних як стратегічного активу. Це передбачає не лише управління даними, але й отримання інформації та цінності з них.

Підхід CDO до управління даними є цілісним і стратегічним. Вони працюють над тим, щоб забезпечити не лише належне управління даними, але й ефективне їх використання для підтримки прийняття рішень та зростання бізнесу. Їх роль часто полягає в подоланні розриву між ІТ та бізнес-підрозділами, забезпечуючи відповідність стратегій управління даними бізнес-цілям.

Однією з головних переваг того, що CDO очолює управління даними, є їхня профільна орієнтація на дані. Вони мають досвід, щоб розуміти й орієнтуватися в складнощах управління даними, і часто краще розуміють, як дані можуть підвищити цінність бізнесу. Ця спеціалізація дає їм змогу відстоювати та впроваджувати ефективні практики управління даними.
Однак існують і виклики. Враховуючи, що роль CDO є відносно новою, вона може не мати такого ж впливу на організацію, як більш усталені ролі, такі як генеральний директор або ІТ-директор. Крім того, зосередженість CDO на даних може призвести до надмірно вузького погляду, що може призвести до ігнорування ширших бізнес-міркувань.

Насамкінець, перспектива CDO пропонує підхід до управління, орієнтований на дані, з акцентом на стратегічному використанні даних для досягнення успіху в бізнесі. Їх роль в управлінні даними має вирішальне значення, особливо в організаціях, де дані є центральним активом.

У прагненні створити ефективне управління даними в організації ролі генерального директора, ІТ-директора та директора з управління даними пропонують різні перспективи та можливості.

Як ми вже з'ясували, управління даними – це багатогранна сфера, яка вимагає стратегічного підходу, технічної експертизи та глибокого розуміння ролі даних в успіху організації.

Вибір того, хто має очолити управління даними в компанії, не є універсальним. Він залежить від структури організації, культури та стратегічної важливості даних.

Найефективнішим часто виявляється спільний підхід, коли генеральний директор, ІТ-директор та директор з управління даними працюють злагоджено. Використовуючи стратегічне бачення генерального директора, технічну компетентність ІТ-директора та досвід директора з управління даними, компанії можуть створити комплексну та ефективну стратегію управління даними, яка узгоджується з їхніми загальними бізнес-цілями.

Саме тому під час розробки стратегії управління даними ми приділяємо цьому аспекту велику увагу, щоб розробити оптимальну для кожної компанії рольову модель управління даними та план організаційних змін для втілення її в життя. В тому числі детально моделюємо ситуацію із необхідністю створення позиції CDO і його організаційної вертикалі.

Підсумовуючи ключові моменти

Генеральний директор має стратегічне бачення та повноваження, життєво важливі для визначення пріоритетів в управлінні даними на рівні організації.

ІТ-директор пропонує необхідний технічний досвід, що має вирішальне значення для успішного впровадження та управління інфраструктурою управління.

CDO, зосереджуючись на стратегії та політиці управління даними, може ефективно використовувати дані як стратегічний актив.

Хто повинен відповідати за управління даними в компанії?

Правильний підхід до лідерства в управлінні даними може каталізувати зростання та інновації компанії, спрямовуючи її до прийняття рішень на основі даних та операційної ефективності. Лідер, незалежно від його посади, повинен бути тим, хто може подолати розрив між технологіями, стратегією та бізнес-операціями, гарантуючи, що управління даними є не просто політикою, а основною бізнес-функцією.

Зрештою, мета лідера полягає в тому, щоб забезпечити не лише формальне керування даними, але й зробити їх рушійною силою для прийняття стратегічних рішень і досягнення успіху в бізнесі.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

 

Ukraine

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT