Як сучасні технології змінюють IT-ролі та команди

13 июнь, 2023 - 17:36Євген Куліков

За останні десять років ролі та види діяльності ІТ-спеціалістів радикально змінилися завдяки конвергенції сучасних технологій розробки, хмарних платформ та пропозицій як послуги, які можуть суттєво підвищити загальну продуктивність. Сьогодні багато з цих спеціалістів виконують гібридні ролі, які поєднують традиційну розробку з діяльністю, яка раніше асоціювалася скоріше з операційними фахівцями. У новому звіті IDC представлено розширений перепис і прогноз з детальним описом як традиційних ІТ-операційних ролей, так і нових гібридних ролей.

«Дані перепису показують, що відбувається драматична зміна у складі ІТ-працівників, яка може відбутися лише в одному поколінні. Ця зміна подібна до тієї, що відбулася у 1997-2002 рр., коли поява комерційного Інтернету та ери dotcom перевернула пріоритети для більшої частини корпоративних ІТ і призвела до найняття величезної кількості веброзробників та мережевих експертів, – підкреслив Ел Гіллен (Al Gillen), віцепрезидент групи з розробки програмного забезпечення та відкритого коду в IDC. – Все ширше впровадження хмарних обчислень стимулює подібні зміни в ІТ-командах, які підтримують цю сучасну модель розгортання».

При розробці цього набору даних IDC використовувала наступні визначення для опису ролей, виокремлених у дослідженні.

DataOps використовує комбінацію технологій і методів з акцентом на якість для послідовного і безперервного надання цінності даних, поєднуючи інтегрований і процесно-орієнтований погляд на дані з автоматизацією і методами, аналогічними гнучкій програмній інженерії.

DevOps використовує спільні, гнучкі підходи в поєднанні з широкими конвеєрами розробки автоматизації, тестуванням, конфігурацією інфраструктури, забезпеченням, контролем безпеки та безперервною інтеграцією життєвого циклу (CI) для безперервного розвитку і безперервної доставки (CD).

DevSecOps використовує методологію, яка стверджує, що безпека повинна бути пріоритетом на початку конвеєра доставки DevOps. Це дозволяє командам DevOps, які співпрацюють зі службою безпеки, діяти як ключові зацікавлені сторони у визначенні та впровадженні політик безпеки.

ITOps використовує технології та методи для забезпечення рутинних, запланованих завдань та позапланових заходів підтримки, пов'язаних з ІТ-системами. Фахівці ITOps можуть витрачати до 50% свого часу на підтримку бізнес-користувачів, з'ясування вимог та виконання непередбачуваних або другорядних бізнес-завдань.

MLOps використовує технології та процеси для оптимізації та автоматизації всього життєвого циклу машинного навчання (ML). Основні можливості включають управління та автоматизацію даних і конвеєрів машинного навчання, коду машинного навчання та моделей машинного навчання від отримання даних до розгортання, відстеження та моніторингу моделі. MLOps використовує принципи, подібні до практики DevOps, що застосовуються до процесів машинного навчання.

Платформна інженерія – це дисципліна, що займається проєктуванням і побудовою інструментальних засобів і робочих процесів, які забезпечують можливості самообслуговування, орієнтовані на управління та оптимізацію процесу доставки програмного забезпечення для розгортання додатків і сервісів на хмарних платформах.

Інженери з надійності сайтів (Site reliability engineering, SRE) – це інженери-програмісти, які створюють скрипти для автоматизації таких завдань ІТ-операцій, як обслуговування та підтримка. Щоб забезпечити ефективність і надійність, команди SRE виправляють операційні помилки та усувають ручну роботу в рутинних завданнях.

Системні адміністратори налаштовують, обслуговують і підтримують комп'ютерні системи та комплекси систем, використовуючи різноманітні інструменти та методи, що відповідають системі чи системам систем, які використовуються. Вони можуть витрачати до 50% свого часу на взаємодію з бізнес-користувачами, визначаючи ключові вимоги, бізнес-цілі та адаптації, необхідні для підтримки придатності до використання та відповідності призначенню.

На макрорівні дослідження показує, що протягом наступних п'яти років відбудеться суттєва зміна обов'язків ІТ-фахівців. Дані вказують на те, що ІТ-фахівці, що виконують суто операційні функції, стикаються з переходом до більш технічних або сфокусованих ролей, які дуже часто можуть містити певний рівень роботи з розробки програмного забезпечення. Прогнозується, що ролі операційних ІТ-спеціалістів та системних адміністраторів скорочуватимуться зі середньорічними темпами (CAGR) -8,2% та -7,8% відповідно протягом прогнозованого періоду 2022-2027 рр. Для порівняння, очікується, що нові ролі DataOps і MLOps матимуть середньорічні темпи зростання 17,9% і 20,1% відповідно, хоча зростання починається з порівняно невеликої кількості.

Також прогнозується, що ролі DevOps і DevSecOps продовжать зростати, причому остання у найближчі роки демонструватиме двозначні середньорічні темпи зростання. Ролі DevSecOps виграють від зростаючого ландшафту загроз для додатків і залежності організацій від можливостей свого програмного забезпечення, щоб бути конкурентоспроможними. В поєднанні з визнанням того, що включення безпеки на якомога більш ранній стадії життєвого циклу розробки програмного забезпечення знижує витрати та підвищує якість. Зростання DevOps буде дещо приглушене зростанням ролі інженерів платформ, які поглинуть деякі з цих функцій.