`

СПЕЦИАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

 

Артем Афян

В Україні стартує економічний експеримент для підримки IT-індустрії

+37
голосов

Україна, на жаль, не дуже часто опиняється на передових  позиціях у сфері нормативно-правових змін. І вже зовсім нечасто такі зміни ведуть до позитивних результатів. Останні законодавчі ініціативи української влади являють собою яскраве і визначне виключення. За певних умов це виключення може істотно змінити обличчя країни. 

Протягом  всіх років незалежності України, галузь інформаційних технологій розвивалася  практично без жодного втручання з боку держави. Державне регулювання цієї галузі зводилося до збору статистичних показників. Незважаючи на це, в Україні сформувався дуже потужний інтелектуальний потенціал і високі темпи зростання галузі інформаційних технологій. Українські компанії успішно співпрацюють зі світовими лідерами, і гідно репрезентують Україну на світовому ринку. 

Однак світ увесь цей час також не стояв на місці. Індія на сьогоднішній день вже здійснила прорив у сфері інформаційних технологій, і частка цієї галузі в економіці країни та її експортному балансі динамічно зростає. Бразилія проводить активну зовнішню політику, позиціонуючи себе як ІТ-країну. Галузь інформаційних технологій стає рушійною силою розвитку молодих потужних економік світу. Прагнучи повною мірою скористатись можливостями, які надає для економіки, країни створюють для даної галузі спеціальні економічні режими. Білорусь та Російська Федерація, наслідуючи приклад Індії, впровадили спеціальні податкові пільги для ІТ-компаній. 

Спільним  у зарубіжному досвіді стимулювання ІТ-галузі є акцентування на заробітній платі, яка у витратах даного сектору економіки сягає 80%. Високі процентні відрахування у цільові соціальні фонди при високій частці витрат на працівників у собівартості послуг не дозволяють компаніям в цій сфері працювати з виконавцями робіт на основі трудових відносин і при цьому бути конкурентоспроможними у світі. Так, наприклад, Білорусь, впровадивши Парки Високих технологій, звільнила відповідні компанії  від податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість від реалізації товарів та послуг на території країни; податок з доходів фізичних осіб для працівників компаній Парку дорівнює 9%, обов’язкові соціальні страхові внески дорівнюють 35% та нараховуються лише на середню заробітну плату у країні.

Україна тільки готується проявити себе у цьому процесі глобальної інформатизації. На сьогоднішній день у Верховній Раді обговорюється проект Закону України «Про економічний експеримент щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії інформаційних технологій», який передбачає зниження податкового навантаження на оплату праці ІТ-спеціалістів. Законодавча ініціатива не даремно втілена у формі експерименту, адже за розрахунками Міністерства Фінансів України подібні економічні умови призведуть до зниження тіньової частки заробітних плат, поліпшення інвестиційних умов та, як наслідок, збільшення доходів до бюджету. На третину планується знизити податок з доходів фізичних осіб, а єдиний соціальний внесок справлятиметься тільки з суми двох мінімальних заробітних плат. Зниження податків призведе до збільшення надходжень – у цьому можна було б сумніватися, якби не приклади зарубіжних країн.

Слід звернути увагу, що стимулюється саме сфера виплат працівникам ІТ-компаній. В ІТ-сфері залучена величезна кількість осіб, і галузь досі спрагла до спеціалістів. Фахівець у галузі інформаційних технологій зазнає набагато менше складнощів у працевлаштуванні, дуже вирізняючись в цьому з загальної картини ринку праці. Таким чином стимулювання даної галузі призводить не лише до фінансових результатів у торговому балансі та ВВП, а й позитивно впливає на структуру зайнятості населення. 

Наразі економічний експеримент розрахований на п’ять років, по завершенні яких Верховною Радою будуть проаналізовані його наслідки та прийнято рішення щодо ефективності обраних методів стимулювання галузі. 

Проектом  Закону України «Про економічний  експеримент щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії інформаційних технологій» українська влада демонструє виключну далекоглядність. Розвиток індустрії інформаційних технологій не пов'язаний із навантаженням на природні ресурси країни. Експорт інтелектуального продукту не позбавляє народ України будь-яких благ. І, врешті, Україна вже має на цьому тлі неабиякі здобутки. Впровадження даного економічного експерименту створить умови, за яких Україна зможе скласти конкуренцію таким країнам як Індія, Бразилія, Китай. Лишається сподіватись, що це починання буде доведене до кінця, плідний діалог ІТ-галузі та української влади призведе до реальних наслідків, і вже у близькому майбутньому до звичних асоціацій з Україною додасться ще одна: «передова країна у галузі інформаційних технологій».

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру

+37
голосов

Напечатать Отправить другу

Читайте также

А ким обговорюється, хто ініціатор?
----------------------------------------------
Мерітократія, честь, компетентність, служіння.

такий довгий довгий вступ. А потiм...

Надежды доставляют и вдохновляют.

Забавно, что вместо того, чтобы делать нормально для всех, идеи опять про эксперименты и режимы. Как будто эксперименты в металургии ничему не научили. И конечно, я верю, что страна сразу станет передовой.

Внезапно, как раз после того, как как среднему сениору-кодеру вместо его теперещних ~400 грн. ФОП, оплачиваемых приличными боджишопами за свои, уменьшат отчисления до ~1600 подоходного плюс начисления ~700 грн. Увеличение отчислений безусловно, какие тут сомнения.

Нет, конечно разные ситуации и люди есть. Тетки из бухгалтерии на заводах будут точно завидовать. $300 не деньги, можно и забить. Богатые поделяться с бедными. Те, мозги которых соответсвуют, ведь уедут и так, зачем с ними связываться.

В чем подвох то.

Интересно, это и есть та рожденная мышь-результат тутошних дискуссий о диком развитии ИТ?

Вопрос к пиарщикам закона: это от непонимания сущности этой деятельности такие восторги, или готовимся к отмене действующей схемы СПД-ФОП и ситуация обязывает?

Можно ссылку на законопроект?

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF6DN00A.html
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc34?id=&pf3511=39951&pf35401=1... - полный текст высновка комитета.

только для членов профсоюза (организации), причем организация может быть только одна. а перечень счастливчегов утверждает КМУ. определение развития индустрии ИТ как деятельности по развертыванию систем и торговли лицензиями авторов не напрягает.

А авторы такие прогрессивные, что гарантированно 200% закон примут. Что сразу же скажется на равных конкурентных условиях для членов и мозгов. Ура.

ПС. Хотя целевое перераспределение средств ВУЗам в счет валовых затрат вполне прогрессивно. Как сказал один олигарх, он бы не хотел платить налогов больше, он бы хотел раздавать целевым образом больше лично от себя. Что как бы характеризует уровень централизованного государства.

В принципе, дело все равно выходит нужное и полезное, системная интеграция тоже штука прогрессивная.
Если только под шумок не начнут плющить и давить неприсоединиышихся противных, которые реально именно в индустрии программного обеспечения и портят ресурсный рынок мануфактур честных баронов. Но без этого уже никак, каждому свое.

Ок. Поживем, увидим.
Эксперимент начнется, естественно, когда будет принято, а принято будет скоро.

К сведению.
22 сентября прошел круглый стол по созданию в Украине благоприятных условий для развития IT-индустрии.

http://www.itukraine.org.ua/news.php?idnews=155

 
 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT