`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Архив номеров

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

 

Тиждень цифрових технологiй - технологiï ефективного управлiння для кожного пiдприємства

0 
 

20 лютого у виставковому центрi «КиïвЕкспоПлаза» вiдбулося вiдкриття Тижня цифрових технологiй 2006, що об'єднує:

  • тринадцяту мiжнародну виставку корпоративних iнформацiйних систем EnterEX;
  • п'яту мiжнародну виставку корпоративних телекомунiкацiй ExpoTEL;
  • третю спецiалiзовану виставку комплексних систем та спецiалiзованого програмного забезпечення «Рiшення для управлiння пiдприємством».

Понад 100 компанiй – провiдних учасникiв ринку iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй з Украïни, Iзраïлю, Польщi, Росiï – продемонструють протягом Тижня новiтнi технологiï, розробки, обладнання та комплекснi рiшення, що сприяють пiдвищенню ефективностi управлiння бiзнесом та конкурентоспроможностi пiдприємств у широкому розумiннi. Серед учасникiв – такi вiдомi компанiï, як «1С Украïна», Citius, Entry, K-Trade, «OXS Украïна», Robertson&Blums, «S&T Софт-Тронiк», «Банкомзв'язок», «ВЕГА Дистрибушн», «Датагруп», «Д.К.Т.-Корп.», «ЕйЕнТi», «Епос», «Iматек-Еско», «Iнком», «Iнформацiйнi технологiï», «Квазар-Мiкро», «Ланiт – Iv Com», «Монiс», «Нацiональнi Електроннi Комунiкацiï», «Онiкс», «Оптима-Украïна», «СофтПро», «Террасофт», «Юстар» та iншi.

За роки проведення Тиждень цифрових технологiй перетворився на подiю державного значення та масштабу. Мiнiстр транспорту та зв'язку Украïни В. Бондар у привiтаннi учасникам i гостям виставок зазначив: «Тиждень цифрових технологiй – актуальна нагода продемонструвати новi можливостi, якi вiдкриваються сьогоднi в IТ-сферi Украïни. Це iнтелектуальна платформа для поглиблення дiалогу з зарубiжними лiдерами IТ-сфери, пошуку ефективних бiзнес-рiшень, формулювання нових стратегiй вiтчизняноï IТ-iндустрiï. Сподiваюсь, що презентацiя на Тижнi пiдприємств вiтчизняноï IТ-сфери дасть потужнiй iмпульс iнвестицiйним програмам, буде сприяти полiпшенню бiзнес-клiмату у галузi».

Майданчиком для дiлового спiлкування спецiалiстiв стануть професiйнi конференцiï, форуми, круглi столи та семiнари, якi проходитимуть в рамках програми Тижня.

Вперше вiдбудуться засiдання Дискусiйного IТ-клубу «Рiшення завдань бiзнесу засобами IТ», що поєднають серiю тематичних вiдкритих обговорень ключових питань побудови й розвитку корпоративних iнформацiйних систем i впровадження нових технологiй. В обговореннi вiзьмуть участь як постачальники, так i споживачi – члени Спiвтовариства IТ-директорiв Украïни й усi зацiкавленi вiдвiдувачi виставок.

Вперше буде проходити мiжнародна конференцiя «Стратегiя управлiння пiдприємством у висококонкурентних умовах зростаючоï економiки». Керiвникам вищоï ланки буде надано унiкальну можливiсть скористатись досвiдом експертiв-професiоналiв та отримати вичерпну iнформацiю про сучаснi методи управлiння пiдприємством, зокрема, у таких сферах: управлiння проектами, фiнансами, логiстикою та iнформацiйнi системи управлiння.

Вже традицiйною подiєю для Тижня цифрових технологiй став З'ïзд IТ-директорiв Украïни.

Серед iнших заходiв привертають увагу:

  • конференцiя «Сервернi технологiï та кластернi рiшення»;
  • конференцiя «Телекомунiкацiйнi рiшення для бiзнесу»;
  • конференцiя «Безпека iнформацiйних систем пiдприємства»;
  • конференцiя «Iнтернет-бiзнес 2006. Застосування Iнтернет-технологiй у бiзнесi»;
  • круглий стiл «Електронний цифровий пiдпис та електронний документообiг в Украïнi: стан та перспективи».

За пiдсумками виставки восьмий рiк поспiль будуть вручатися вiдзнаки Digital Week Highlights – нагороди найкращим продуктам, представленим на виставках, вiд редакцiй журналiв CHIP, «Мир связи», «Телеком», газети «ДК-зв'язок» та Iнтернет-ресурсу ITware.

Найповнiшу iнформацiю про заходи виставки та поточнi подiï ви завжди отримаєте у прес-центрi, а також в Iнтернетi на сайтах www.enterex.ua; www.expotel.ua; www.solutions.euroindex.ua.

Контактна особа: Марина Клiшина, PR-менеджер, компанiя «Євроiндекс».

E-mail: [email protected], тел.: (044) 461-9303.

Дізнайтесь більше про мікро-ЦОД EcoStruxure висотою 6U

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

 

Slack подает жалобу на Microsoft и требует антимонопольного расследования от ЕС

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT