`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

 

SAP on Azure – що таке SAP Deployment Automation Framework для розгортання у хмарі (три відео)

Microsoft SAP on Azure Deployment Automation Framework – це інструмент DevOps з відкритим вихідним кодом для розгортання, встановлення та обслуговування середовищ SAP – фактично, являє собою набір готових до використання скриптів Azure DevOps, Terraform та Ansible, виконання яких керується за допомогою простих для розуміння конфігураційних файлів. За допомогою конфігураційних файлів SAP Deployment Automation Framework можна створити повністю готову інфраструктуру для SAP on Azure, а також розгортати програми на платформі SAP HANA та NetWeaver з AnyDB. SAP Deployment Automation Framework використовує Terraform для створення інфраструктури SAP on Azure – створює мережі/підмережі, мережеві сховища, віртуальні машини, балансувальники навантаження та інші об'єкти інфраструктури SAP on Azure – та Ansible для конфігурації операційної системи та додатків – створення локальних розділів дисків, монтування мережевих сховищ, створення облікових записів користувачів та груп, встановлення пакетів та оновлень для роботи SAP.

Інфраструктуру для SAP можна розгорнути за допомогою будь-якої версії операційної системи, що підтримується SAP, і розгорнути в будь-якому регіоні Azure. Підтримується:

 • як «green field» розгортання – тобто в наявності є лише підписка Azure, в якій розгортаються всі необхідні компоненти – ресурсні групи, віртуальні мережі та підмережі, мережеві балансувальники навантаження, сховища даних та секретів, самі віртуальні машини та багато іншого
 • і розгортання як «brown field», тобто за наявності в цільовій підписці Azure вже частково розгорнутої інфраструктури – наприклад, ресурсних груп, мереж, сховищ тощо – шляхом посилання на наявні об'єкти у конфігураційних файлах SAP Deployment Automation Framework.

При цьому сама інфраструктура SAP може бути розгорнута у кількох сценаріях:

 • однорівнева (коли всі необхідні компоненти/рівні програм SAP розташовані на одній віртуальній машині Azure + допоміжні компоненти типу мережевих сховищ ANF/AFS);
 • розподілена – з усіма необхідними рівнями, такими як DB, APP, SCS/ERS, WebDisp;
 • розподілена з високою доступністю – в цьому випадку для необхідних рівнів, таких як DB, SCS/ERS, WebDisp розгортаються по кілька віртуальних машин та компоненти високої доступності, такі як Azure Load Balancers та кластери Pacemaker.

З інфраструктурної точки розгортання з SAP Deployment Automation Framework являє собою наявність двох основних компонентів – середовища Azure DevOps для зберігання репозиторію та управління розгортанням та так званої Control Plane («Панелі управління») – однієї або декількох віртуальних машин в Azure, а також додаткових компонентів типу Azure Storage Account та Azure KeyVault – віртуальні машини якої реєструються в Azure DevOps як self-hosted agent і які, власне, і виконують розгортання необхідної інфраструктури SAP on Azure, підключаючись із використанням SPN до необхідної Azure Subscription. При цьому основним інструментом інженера, що виконує розгортання інфраструктур SAP із застосуванням SAP Deployment Automation Framework, є середовище розробки Visual Studio Code, яке підключене до відповідного репозиторію Azure DevOps і яке використовується безпосередньо для редагування конфігураційних файлів Terraform, які й описують необхідну інфраструктуру сервіс Azure DevOps, який виступає як репозиторій та середовище управління пайплайнами, які й запускаються на згаданих вище віртуальних машинах «Панелі Управління».

Докладніше про процес конфігурації SAP Deployment Automation Framework, створення конфігураційних файлів для інфраструктури SAP та безпосереднього розгортання інфраструктури SAP описано нижче і наведено в прикладах у трьох докладних відео з детальною демонстрацією SAP Deployment Automation Framework, які ви знайдете в статті.

SAP on Azure – огляд SAP deployment automation framework для розгортання SAP + демо, ч.1/3

Які компоненти/служби Azure підтримуються та конфігуруються під час розгортання інфраструктури SAP Deployment Automation Framework?

Платформа автоматизації використовує або може використовувати такі служби, функції та можливості Azure:

 • Віртуальні машини Azure (VMs)
  • Accelerated Networking
  • Прив'язка віртуальних машин (Anchor VMs для Azure Pinning)
  • SSH-автентифікація
  • Аутентифікація на ім'я користувача та паролю
  • SKU configuration
  • Custom images
  • Нові чи чинні групи Proximity Placement Group
 • Віртуальна мережа Azure (VNet)
  • Розгортання мереж, підключених до мережі SAP
  • Вказана клієнтом IP-адресація (Static)
  • IP-адресація, яку надає Azure (Dynamic)
  • Нові чи наявні групи безпеки мережі (Network Security Groups)
  • Нові або чинні віртуальні мережі
  • Нові або наявні підмережі
 • Azure Availability Zones
  • Висока доступність (HA)
 • Azure Firewall
 • Балансувальник навантаження Azure
  • Standard load balancers
 • Сховище Azure
  • Сховище діагностики завантаження
  • Сховище інсталяційних носіїв SAP
  • Сховище файлів стану Terraform
  • Сховище Cloud Witness для сценаріїв високої доступності
 • Azure Key Vault
  • Нові або чинні сховища ключів
  • Керовані клієнтом ключі для шифрування диска
 • Групи безпеки додатків Azure (ASG)
 • Файли Azure для NFS
 • Файли Azure NetApp (ANF)
  • Для спільних файлів
  • Для файлів бази даних

Якщо вам потрібно розгорнути SAP on Azure – чому варто розглянути використання Microsoft SAP Deployment Automation Framework?

І не тільки у разі розгортання SAP, а й будь-яких інших складних інфраструктур для багаторівневих рішень із численними залежностями.

 • Використовуйте та впроваджуйте ітеративні інновації Azure/гіпермасштабування. Платформа автоматизації враховує всі останні параметри SAP, такі як параметри ОС і т.д.
 • Власні інструменти Azure (без зовнішніх інструментів, без прив'язки до постачальника). Він стає активом, оскільки ґрунтується на рішенні Microsoft з відкритим вихідним кодом, в якому використовуються галузеві стандарти та інструменти.
 • Скорочення людських помилок. Налаштування відповідно до стандартів клієнта, яке не пропонує стандартне рішення MSFT, наприклад, встановлення розширень, адаптація до стандартів іменування хостів, адаптація до макета файлової системи тощо.
 • Ідеально підходить для гнучкого керування рішеннями. З деякими змінами він легко може стати відгалуженням поточного пайплайну клієнтського CI/CD.
 • Оновлення. Microsoft випускає регулярні оновлення, які можна розгорнути з урахуванням останніх технологічних змін Azure.
 • Високі стандарти. Платформа створює віртуальні машини та ландшафт відповідно до передових практик/ рекомендацій, викладених Microsoft і SAP.
 • Безпека. Доступ до віртуальних машин та рівня ОС обмежується закритими ключами, що унеможливлює спільне використання облікових даних, що забезпечує найвищі стандарти безпеки.
 • Скорочення обслуговування інфраструктури (автоматизація порівняно з ручною працею) шляхом автоматизації.
 • Зріла модель, прийнята для глобального розгортання корпоративними клієнтами. Це рішення вже поставлене кільком клієнтам по всьому світу і розвивається щодня.

Якими є основні кроки з впровадження Microsoft SAP Deployment Automation Framework в організації?

 • Крок 1. Розгорніть новий проєкт в Azure DevOps або використовуйте середовище.
 • Крок 2. Клонуйте платформу автоматизації розгортання Microsoft SAP в Azure DevOps. Цей код є відкритим вихідним кодом і може бути змінений як структура рішення для забезпечення необхідного рівня налаштування.
 • Крок 3. Створіть обліковий запис учасника служби Azure (SPN) для розгортання.
 • Крок 4. Налаштуйте підписку (підписки) – дозволи для облікового запису SPN.
 • Крок 5. Створіть консоль керування (Deployer VMs) – стандартний пайплайн 1 у фреймворку на основі конфігураційного файлу Terraform.
 • Крок 6. Налаштуйте агенти Azure DevOps, бібліотеку.
 • Крок 7. Створіть конфігурації в SAP на платформі Azure для SAP.
 • Крок 8. Створіть стільки середовищ, скільки вам потрібно, за допомогою пайплайнів пропонованого SAP фреймворку.
 • Крок 9. Використовуйте інтегровані інструменти SAP фреймворку для перевірки конфігурації.
 • Крок 10. Повторіть кроки 7-9.

Які вбудовані чинні процедури (pipelines) використовуються в Azure DevOps для SAP Deployment Automation Framework?

Умовно назвемо наявні процедури/пайплайни розгортання за номерами-префіксами у назвах файлів у бібліотеці фреймворку, наприклад – 01 (файл 01-deploy-control-plane.yaml у теці /deploy/pipelines бібліотеки фреймворку) – буде використана тільки для розгортання віртуальних агентів DevOps (Control Plane або Deployer VMs), 02 (файл 02-sap-workload-zone.yaml) – і є згадана нижче пайплайн 2 і т.д.

 • Старт – три обов'язкові пайплайни + 1 необов'язковий пайплайн як частина середовища автоматизації розгортання SAP
 • Пайплайн 2 (TF) – побудувати нову інфраструктуру або доповнити вже наявну інфраструктуру (мережі/підмережі, сховища (BLOBs, ANF, AFS тощо), Key Vaults тощо)
 • Пайплайн 3 (TF) – створення віртуальних машин та пов'язаних з ними об'єктів (наприклад, балансувальники навантаження у складі кластерів) + їх налаштування на рівні Azure.
 • Пайплайн 4 опціонально – завантажити інсталяційні файли та підготувати специфікацію SAP (Bill of Material)
 • Пайплайн 5 (Ansible) – налаштувати служби ОС, попередні налаштування SAP, iSCSI SDB сервери та клієнти, кластери Pacemaker, встановити SAP (у разі пайплайн 4)

Приклад виконання Pipeline 2: Landscape – побудова оточення для інфраструктури SAP.

Приклад роботи з цим кроком дивіться у відео вище після опису самого SAP Deployment Automation Framework.

 • Цей крок базується на добре відформатованому текстовому файлі конфігурації, що легко читається/змінюється (Terraform .tfvars).
 • Усі параметри/опції добре задокументовані в інструменті автодокументації SAP фреймворк.
 • На цьому кроці створюються/налаштовуються існуючі об'єкти та опції:
  • Resource Group's placement
  • iSCSI SBD server
  • VNET/subnets config
  • NSGs config
  • NFS: AFS, NFS, ANF config
  • ANF volumes structure and subfolders (deeply modified)
  • Key Vault & identity config (all credentials and ssh keys stored in KV, could be used for integration with other DevOps processes)
  • Client's extensions (ARM templates & shell scripts, deeply modified)

SAP on Azure – огляд SAP deployment automation framework для розгортання SAP + демо, ч.2/3

Приклад виконання Pipeline 3: System – створення віртуальних машин для SAP та додаткових компонентів, наприклад високої доступності.

 • На основі добре відформатованого текстового файлу конфігурації (Terraform .tfvars), що легко читається/змінюється тощо.
 • Створюйте віртуальні машини SAP на основі чіткого та легкого визначення кожного рівня:
  • DB – тип DB (HANA, ASE, ORACLE, DB2, SQL), sizing, HA, DB SID, instance#, OS image, storage mounting
  • SCS/ERS – count, HA, sizing, instance#, storage mounting, OS image
  • APP – count, sizing, OS image
  • WEB – count, sizing, OS
 • Створює конфігураційні файли Ansible для наступного кроку: пайплайн 5
 • Додаткові/загальні налаштування:
  • PPG, AvSet, AvZones, Pinning (deeply modified)
  • Backup, client's extensions, monitoring and diagnostic (deeply modified)
  • Local users (for ALL or by tier – name, uid, gid, groups etc., deeply modified)
  • File system permissions (deeply modified)
  • Additional packages (deeply modified)
  • Global network mounts (Azure Files, Azure Storage blobs as NFS, deeply modified)

SAP on Azure – огляд SAP deployment automation framework для розгортання SAP + демо, ч.3/3

Приклад виконання Pipeline 5: SAP – конфігурація операційних систем, дисків та мережевих томів, створення користувачів, призначення прав, встановлення пакетів та оновлень та налаштування вимог SAP, конфігурування кластерів та ролей у них, встановлення SAP (якщо створено BoM каталог та завантажено бінарні файли SAP).

 • На основі автоматично згенерованих, добре відформатованих, текстових файлів конфігурації, що легко читаються/змінюються (Ansible .yaml)
 • НЕ вимагає будь-яких змін у файлах типової конфігурації – може запускатися відразу після створення віртуальних машин за допомогою пайплайн 3.
 • Операції:
  • Basic OS config – kernel optimization for SAP, packages, services, networking, accounts, permissions, disks etc. (deeply modified)
  • Basic SAP config – SAP Permissions, SAP exports, SAP users, GRUB etc
  • iSCSI сервер config (for SBD) (deeply modified)
  • iSCSI клієнт config (for SBD) (deeply modified)
  • Pacemaker baseline config (SCS/ERS, DB) (Deeply modified)
  • If optional pipeline 4 done – SAP roles software installation & configuration (based on BoM catalog).

SAP on Azure – що таке SAP Deployment Automation Framework для розгортання SAP у хмарі – три докладних демонстраційних відео

Міграція IT-інфраструктури в Azure (продовження)

На прохання колег, хто недостатньо добре володіє англійською, перезаписав та переозвучив свої доповіді на Microsoft Azure Immersion Workshop на тему Infrastructure Migration.

Вийшло вдвічі довше, ніж під час прямої трансляції. Нагадаю, перша частина розташована за посиланням. В цілому перша сесія присвячена загальному огляду міграції в Azure – як і що враховувати при виборі хмарного провайдера, особливості цін у хмарах, що є показником того, що вам потрібно мігрувати в хмари і яка вийде кінцева ціна всього проєкту міграції вашої інфраструктури в Azure.

Друга сесія – огляд застосування стратегії Microsoft Cloud Adoption Framework for Azure для планування міграції до хмар та основні підходи до планування та розгортання того, що називається Landing Zone – базової хмарної інфраструктури – підписок, мереж, груп управління, політик – яка забезпечує безпечне функціонування та доступність мігрованих до Azure робочих навантажень. Фактично можна розглядати Landing Zone як ваш віртуальний датацентр.

**

Дане відео, по суті, є приквелом для раніше опублікованих демо лабораторних робіт, які можна переглянути за посиланнями нижче:

 • налаштування Azure Migrate, виявлення, аналіз можливостей міграції в Azure та залежностей віртуальних машин на віртуальному сервері – https://youtu.be/8hjDG11oH84;
 • налаштування Azure Migrate, Data Migration Assistant для аналізу можливостей міграції баз даних та використання Azure Data Migration Service для міграції бази даних в Azure – https://youtu.be/X3B--uKLT7E;
 • конфігурація реплікації та безпосередня міграція віртуальних машин з локального сервера Hyper-V до Azure, остаточне налаштування робочого рішення в Azure – https://youtu.be/LWco5RPbKfQ.

Лампа-сканер CZUR Aura Pro – що це таке та навіщо?

Після оновлення настільного ПК настав час периферії. І якщо старенький багатофункціональний «комбайн» від Samsung – принтер-сканер-копір – ще цілком успішно виконує функції друку, то ось зі сканування та розпізнавання тексту, особливо в книгах – вже зовсім не те. Та й завдання змінилися – часто доводиться сканувати різні документи, буклети та брошури на 10-15 аркушів, а також хочу сканувати деякі книги зі своєї бібліотеки.

І, як показав досвід – наявний сканер Samsung з цим справляється досить повільно, а якщо йдеться про щось, що має палітурку – взагалі відсканувати нереально. Тому подивився, що є на ринку з нових «комбайнів» та окремих сканерів (не цікавився цією темою близько 10 років) – і виявив для себе цілий підвид «сканерів-ламп», призначених якраз для сканування розворотів книг і дуже цікавих показників. продуктивність сканування. А далі – багато в чому зіграв свою роль зовнішній вигляд і дизайн цих ламп і в результаті пошуку я зупинився на сканері CZUR Aura Pro.

Як описати CZUR Aura Pro у кількох словах? Уявіть собі стильну дизайнерську настільну лампу… Уявили? – ось, це і є сканер CZUR Aura Pro, розпакування та початкове тестування якого ви можете побачити у моєму відео. І найцікавіше, що функції «стильної настільної лампи» CZUR Aura Pro також відмінно виконує. У ньому є відповідний режим роботи, який вибирається за допомогою кнопки-регулятора. До речі, вона дозволяє також регулювати та яскравість освітлення. Причому це режим не простої лампи, а розумної, управління інтенсивністю і температурою світла якої можна виконувати через спеціальний мобільний додаток. Так що «лампа» CZUR Aura Pro не просто займатиме місце на робочому столі – її можна з успіхом використовувати для комфортного підсвічування робочого місця. А якщо світло не потрібне – горизонтальну частину з лампами можна буде успішно скласти у стійку.

І, звичайно ж, головний режим роботи CZUR Aura Pro – сканування. Стоїть собі така «лампа» на столі, світить, нікого не чіпає – і тут вам знадобилося терміново відсканувати якийсь документ… І – стелімо під «лампу» CZUR Aura Pro чорний килимок на А3, що йде в комплекті, перемикаємо натисканням кнопки на «лампі» в режим «сканер», запускаємо на ПК/Mac, що стоїть на столі, відповідний додаток – і 14 Мп сканер формату А3 для документів і книг готовий до роботи. Маємо документ по візуальних підказках на екрані – і через 2 секунди отримуємо готовий скан.

Ці 2 секунди на сканування були однією з головних причин вибору саме даного сканера CZUR Aura Pro як заміну традиційного сканера, який витрачає на лист А4 секунд 30, якщо не більше. А ось наступні причини ще цікавіше.

По-перше, це сканування CZUR Aura Pro розворотів книг, попри спотворення тексту через нерівномірну поверхню розвороту. Сканер має вбудовану технологію розпізнавання «викривлення» поверхні, що базується, як каже сайт виробника, на використанні лазера, який дозволяє після безпосереднього сканування правильно «випрямити» поверхню, що, як видно у відео, дає дуже гарний результат при скануванні та розпізнанні тексту.

По-друге – CZUR Aura Pro дещо змінює уявлення про процес сканування щодо звичайних «горизонтальних планшетних» сканерів – там поклав розворот книги, придавив її кришкою (поламавши палітурку) і чекай, що вийде. У CZUR Aura Pro книга вільно лежить вгору розворотом, і навіть за наявності технології «випрямлення» поверхні часто доводиться дотримувати сторінки, щоб розворот книги не закривався і не перегортався сам. Для цього в комплект CZUR Aura Pro входять спеціальні «напальчники», які являють собою невеликі пластикові лопатки з кільцями для пальців та спеціальною розміткою-кодом на зовнішній стороні. Цими напальчниками ви притримуєте краї книги в більш розгорнутому вигляді, а сканер, використовуючи ті ж коди при розпізнаванні зображення, дуже акуратно вирізує зображення і напальчників, і самих пальців з відсканованого розвороту.

По-третє – CZUR Aura Pro має також опцію педалі – так-так, справжнісінькій педалі, яка натискається ногою – і опцію автоматичного сканування при перевертанні сторінки. Для чого це, особливо педаль? А якщо ви двома руками утримуєте розворот книги – хто натисне кнопку скан?

Лампа-сканер CZUR Aura Pro – що це таке та навіщо?

 
 
 
 

Міграція IT-інфраструктури в Azure

На прохання колег, хто недостатньо добре володіє англійською, перезаписав та переозвучив свої доповіді на Microsoft Azure Immersion Workshop на тему Infrastructure Migration.

Оскільки писалося не під час прямої трансляції, то я «розслабився» і лекція вийшла не на одну годину, як в оригіналі, а на дві – тож зараз до вашої уваги перша сесія та її перша частина (а наступного тижня – друга частина першої сесії) – загальний огляд міграції в Azure – як і що враховувати при виборі хмарного провайдера, особливості цін у хмарах і чому Azure не вдасться порівняти з черговою місцевою хмарою, зібраною «на коліні», що є показником того, що вам потрібно мігрувати в хмари і яка вийде кінцева ціна всього проєкту міграції вашої інфраструктури в Azure.

Дане відео, по суті, є приквелом для раніше опублікованих демо лабораторних робіт, які можна переглянути за посиланнями нижче:

 • налаштування Azure Migrate, виявлення, аналіз можливостей міграції в Azure та залежностей віртуальних машин на віртуальному сервері – https://youtu.be/8hjDG11oH84;
 • налаштування Azure Migrate, Data Migration Assistant для аналізу можливостей міграції баз даних та використання Azure Data Migration Service для міграції бази даних в Azure – https://youtu.be/X3B--uKLT7E;
 • конфігурація реплікації та безпосередня міграція віртуальних машин з локального сервера Hyper-V до Azure, остаточне налаштування робочого рішення в Azure – https://youtu.be/LWco5RPbKfQ.

Міграція IT-інфраструктури в Azure

 

Миграция ресурсов в Azure при помощи инструментов Azure Migrate

Небольшая серия из трех видео, посвященных миграции ресурсов в Azure при помощи инструментов Azure Migrate. Задача очень простая – мигрировать в Azure веб-приложение, которое находится в виде виртуальных машин на сервере Hyper-V. При этом часть виртуальных машин мы будем мигрировать «как есть», а вот такие, как Microsoft SQL Server – будем мигрировать только в виде данных, используя на стороне Azure PaaS-сервис Azure SQL Database. Итого, видео этой серии разделены по операциям:

 • настройка Azure Migrate, обнаружение, анализ возможностей миграции в Azure и зависимостей виртуальных машин на виртуальном сервере; https://youtu.be./8hjDG11oH84
 • настройка Azure Migrate, Data Migration Assistant для анализа возможностей миграции баз данных и использование Azure Data Migration Service для миграции базы данных в Azure; https://youtu.be./X3B--uKLT7E
 • конфигурация репликации и непосредственная миграция виртуальных машин с локального сервера Hyper-V в Azure, окончательная настройка рабочего решения в Azure. https://youtu.be./LWco5RPbKfQ

В заключительной третьей части речь идет о настройке репликации «наземных» виртуальных машин в Azure VM, переключении данных ВМ на их облачную реплику, а после – перенастройке приложения, которое работает в этих виртуальных машинах, для работы в новом окружении – с использованием облачной БД Azure SQL Database и публикации через сервис Azure App Gateway с WAF.

Пришлось немного повозиться с занимательным дебагом (последние 20 минут видео), поскольку DNS Zone, в которой размещался Private Endpoint для внутреннего доступа приложений к Azure SQL Database, не был прилинкован к соответствующей виртуальной сети и приложение транслировало FQDN имя SQL Database как внешнее, а не внутреннее. В общем, такой опыт тоже полезен и дает представление о том, с чем еще можно столкнуться в процессе миграции.

Windows 11: установка и настройка встроенного ядра Linux в Win11, запуск Linux GUI приложений

Что было хорошего в поздних сборках Windows 10 и развивается в Windows 11 – это подсистема Windows Subsystem for Linux (WSL), которая позволяет «нормально» запускать задачи Linux в Windows Pro без всяких виртуальных машин. Фактически, ядро Linux в Windows работает параллельно с ядром самой Windows и может теперь пользоваться всеми аппаратными ресурсами ПК. Именно эти улучшения – работа с графикой и дисками легли в основу новой версии WSL в Windows 11. Плюс Microsoft также существенно упростила процесс установки и конфигурации ядра Linux в Windows 11 Pro. Собственно – о том, как теперь просто установить и сконфигурировать WSL, о новой работе с GUI-приложениями Linux в WSL (про бета-версию я рассказывал еще в апреле тут – https://youtu.be/7Yz3fPuQH6k), о работе с дисками в WSL – и пойдет речь в данном видео.

Для тех, кому не терпится попробовать ядро Linux в Windows 11 Pro – вот вам небольшой перечень команд для установки и конфигурации самой системы WSL и Linux внутри:

* УСТАНОВКА WSL: запускаем командную строку Windows (PowerShell или CMD) с правами админа и в ней выполняем команду wsl –install . Данная команда скачивает все необходимые модули WSL, включает/конфигурирует другие вспомогательные службы Windows и после, ВАЖНО – скачивает из онлайн репозитория базовый дистрибутив Ubuntu (текущую версию) и просит перегрузить ПК.

если вы хотите установить другой дистрибутив при инициализации WSL, сначала просмотрите доступные сборки в репозитории WSL командой wsl –list –online, а потом при установке используйте команду –install с ключем -d имя_дистрибутива, например, wsl –install -d kali-linux – настроит WSL и скачает по умолчанию Kali Linux, как основной. Кроме того, в дальнейшем, выполняя команду wsl –install -d имя – вы сможете установить несколько дистрибутивов, переключаясь между ними.

если вы хотите поэкспериментировать с WSL в виртуальной машине – не забудьте включить для нее вложенную виртуализацию процессора, поскольку WSL использует аппаратную виртуализацию процессора для ускорения работы – и виртуальная машина тоже должна иметь доступ к данной функции в своих виртуальных процессорах. Так, если вы используете встроенный в Windows 10/11 Pro гипервизор Hyper-V (кстати, именно его я рекомендую и юзать) – то для включения вложенной виртуализации процессора достаточно на основном ПК выполнить в PowerShell следующую команду с правами админа – Set-VMProcessor -VMName имя_ВМ -ExposeVirtualizationExtensions $True – где имя_ВМ – это имя виртуальной машины в консоле Hyper-V. Сравнение производительности между виртуальной машиной с Linux и WSL я уже проводил тут – СофТы: тестирование производительности Linux в Windows Subsystem for Linux vs Hyper-V – https://youtu.be/P88GPegg7x0

* ПОСЛЕ ПЕРЕЗАГРУЗКИ ПК автоматически запустится консоль Linux в отдельном окне, которая уже закончит установку ядра дистрибутива и попросит у вас имя/пароль админа именно для данного дистрибутива. По окончании настройки – закройте окно и снова запустите командную строку Windows с правами админа и выполните там команду wsl –update – будет выполнено обновление движка WSL и если потребуется (будет показано сообщение о необходимости перезапуска WSL) – перезапустите WSL командой wsl –shutdown . Все, ваша WSL готова к работе.

Получить доступ к командной строке Linux вы сможете через соответствующую иконку в меню Пуск Windows, также, в отдельную папку для каждого дистрибутива, будут добавляться и иконки приложений, которые в него устанавливаются. Новый сервис WSL уже по умолчанию поддерживает работу с GUI приложениями Linux, так что там же вы найдете и иконки всех ваших графических приложений. Напомню, что устанавливать какую-то десктопную оболочку в дистрибутив или X-сервер на Windows вам не нужно, окна Linux приложений будут отображаться, как отдельные окна Windows. Про работу графической среды Linux в Windows я уже рассказывал как раз на примере бета-версии данной WSL – Windows 10 c ядром Linux (WSL2) «научилась» запускать графические GUI приложения Linux – демо WSLg – https://youtu.be/7Yz3fPuQH6k

Теперь ждем еще одной подсистемы – Windows Subsystem for Android – для запуска Андроид приложений прямо под Windows, которая, кстати, будет базироваться на том же WSL (и умельцы и раньше уже запускали Android приложения через WSL). Так, постепенно, Microsoft превращает Windows в универсальную платформу для работы, и, что важно, для разработки и отладки решений. Посмотрим, появится ли Windows Subsystem for MacOS – в принципе, ничего сложного при имеющемся решении WSL. :-)

Windows 11: установка и настройка встроенного ядра Linux в Win11, запуск Linux GUI приложений

Установка Windows 11 на ПК без TPM/со старым CPU

Итак, Windows 11 официально доступна с 5 октября 2021 года и, как и обещала Microsoft, устанавливается только на ограниченный набор достаточно новых ПК — с процессорами Intel Core 7 поколения и выше и с обязательным наличием включенного модуля TPM (Trusted Platform Module) при установке ПК. Но, как всегда это бывает — данную проверку в процессе установки уже успели обойти, и сторонняя бесплатная утилита Media Creation Tool (MCT) теперь имеет дополнительные модули, которые позволяют выключить в создаваемом образе Windows 11 все «неправильные» проверки и таки установить Windows 11 на неподдерживаемое железо. В этом видео я постарался не только рассказать про сам процесс использования утилиты Media Creation Tool, но и провести небольшое исследование насчет того, что ожидает тех, кто рискнет установить Windows 11 на «кривое железо» и каких сюрпризов можно будет ожидать потом.

Итак, начнем с установки Windows 11 с обходом TPM — для этого вам нужно всего ничего:

 • забираем саму утилиту Media Creation Tool c GitHub — https://gist.github.com/AveYo/c74dc774a8fb81a332b5d65613187b15 — кликаем на кнопку Download ZIP в верхнем правом углу страницы и получаем архив со всеми нужными .bat файлами

 • из архива на диск, где есть свободных 6ГБ места распаковываем файл MediaCreationTool.bat . Скрипт написан так, что он использует имя файла, как параметры, и у меня в примере он называется ‘iso 11 Pro MediaCreationTool.bat’ — если вы переименуете свой файл таким образом, то он будет сразу, без вопросов, создавать iso файл с Windows 11 Pro.

 • запускаем полученный bat файл и выбираем версию ОС (11) и тип создаваемой установки — в идеале — USB — тула сразу для вас запишет USB флешку, или, как вариант в видео — ISO — для установки в виртуалку. При этом полученный установочный образ будет сразу иметь отключенную проверку TPM.

 • используем полученный образ для «чистой, с нуля» установки Windows 11 на неподдерживаемое «железо» (без того же TPM).

 • для ОБНОВЛЕНИЯ уже существующей ОС Windows 10 до Windows 11 на неподдерживаемом железе кроме уже упомянутого образа Windows 11 требуется и модификация текущего экземпляра ОС — в том же архиве с GitHub найдете два bat файла — Skip_TPM_Check_on_Dynamic_Update_v1.cmd и Skip_TPM_Check_on_Dynamic_Update_v2.cmd — распаковываем их на тот ПК, который будем обновлять.

 • Прямо на ОС, которую планируем обновить до Windows 11, запускаем первый, V1 и пробуем запустить setup.exe из подготовленного ранее установочного образа (либо с подключенной флешки, либо с примонтированного ISO образа) — программа обновления Windows 11 проверит железо на совместимость и продолжит или ругнется на TPM/CPU

 • если программа обновления ругается на «железо» — говорим остановить обновление и запускаем версию V2 скрипта — Skip_TPM_Check_on_Dynamic_Update_v2.cmd — и снова запускаем setup.exe из образа, который снова начнет процесс обновления.

 • ВАЖНО! При обновлении утилита все равно обнаружит, что ваше железо не соответствует требованиям, НО предложит принять условия, что за сбои в работе Windows 11, ее полный слёт и потерю данных Microsoft ответственности не несет — просто соглашайтесь и обновление продолжится успешно.

Что дальше?! как показали эксперименты — все эти шаманские пляски с отключением проверки TPM при установке/обновлении — до одного места, Microsoft все равно в курсе про несовместимое железо и все следующие крупные обновления — типа следующей сборки — опять начинают все это дело с начала — т.е. снова происходит проверка совместимости железа и крупные обновления требуют «взлома TPM» для установки. Кроме того, пример Raspberry Pi 4 с установленной на ней Windows 11 Insider Preview четко показал, что инструмент полного отключения обновлений на «нежелательном железе» у Microsoft есть — заставить обойти ограничения на Raspberry Pi у меня так и не получилось, но пока — сборка работает (в режиме теста). И, как показывает опыт — этот режим самый опасный — через какое-то время ОС просто перестает грузиться и лечится все только полной переустановкой, даже установка поверх не помогает.

Так что хочу сразу предупредить — шаманские пляски с обходом проверки требований Windows 11 на несовместимых ПК могут в недалеком будущем закончиться плачевно — в какой-то момент система перейдет в режим тестовой работы (и как бы ни старались — МС знает, на каком железе идет работа) и после какого-то периода — полное выключение ОС с потерей возможности откатиться назад, сохранив настройки. А пока — я буду экспериментировать с Windows 11 Insider Preview на несовместимых ПК — посмотрим на поведение в будущем.

Windows 11 – какие ПК будут работать с новой ОС?

Microsoft обновила «окончательные» аппаратные требования к Windows 11 – из «плохих новостей» – требования по наличию TPM 2 и Secure Boot сохранились. Из хороших новостей – в список совместимых систем попали процессоры Intel Core 7-го поколения и AMD Ryzen 2-го поколения (при условии поддержки всех остальных требований вроде TPM 2, который, кстати, начал массово появляться именно на платах 8-го поколения Intel). (Как включить TPM и переконфигурировать установленную систему Windows под Secure Boot – смотрите в моем детальном видео – https://youtu.be/F-kmvcglLOI).

И, наконец, самое главное – обновилась официальная утилита PC Health Check, которая теперь приводит полную информацию о совместимости (или несовместимости конкретного ПК) с Windows 11 и что нужно поменять, чтобы оно «взлетело». Скачать официальную утилиту проверки ПК на совместимость с Windows 11 можно здесь. Тут все просто  – скачиваем, запускаем установку, ждем 20-30 сек, запускаем утилиту после установки (по умолчанию) и жмем кнопку Check now в утилите. А там уже – смотрим на результаты – по умолчанию показываются только несовместимые опции и ссылки, как это исправить.

Windows 11 – какие ПК буду работать с новой ОС?

А вот и те базовые параметры «железа», на которых будет работать Windows 11:

 • Processor: 1 gigahertz (GHz) or faster with 2 or more cores on a compatible 64-bit processor or System on a Chip (SoC ARM Snapdragon 850 or higher);
 • RAM: 4 gigabyte (GB);
 • Storage: 64 GB or larger storage device;
 • System firmware: UEFI, Secure Boot capable;
 • TPM: Trusted Platform Module (TPM) version 2.0;
  (Как настроить Secure Boot и не сломать существующую систему и где включить TPM – смотрите в этом видео – Windows 11 – конвертируем BIOS загрузчик старых Windows в загрузчик UEFI/Secure Boot для Windows 11 – https://youtu.be/F-kmvcglLOI)
 • Graphics card: Compatible with DirectX 12 or later with WDDM 2.0 driver;
 • Display: High definition (720p) display that is greater than 9" diagonally, 8 bits per color channel.

Windows 11 – какие ПК буду работать с новой ОС?

Первая официальная публичная сборка Windows 11 + обещанные новшества

Итак, в рамках программы Windows 11 Insider Preview стала доступна _первая официальная_ публичная сборка Windows 11 за номером 22000.51 – и, конечно же, я тут же обновил две своих тестовые машинки на эту сборку. Причем провел сразу два теста.

Первая машина – это физический ноут с Windows 10 Insider Preview, которая фигурировала в моем предыдущем видео про конвертацию «обычного» BIOS загрузчика в UEFI Secure Boot – https://youtu.be/F-kmvcglLOI – и переход с Windows 10 на Windows 11 Insider Preview прошел без проблем, хотя эта тестовая машинка довольно таки «загажена» всякими экспериментами и много чего на нее навешано – типа виртуализации, бета WSL2g, «песочницы» (кто не видел такую фичу в Windows 10 – рекомендую посмотреть – https://youtu.be/0XNo35PGdNY) и разных сторонних приложений, тех же X-сов и прочего. И все после такого апгрейда – прекрасно работает, что лишний раз подтверждает слова о том, что 11ка – это всего лишь 10ка с перелицованным интерфейсом.

Вторая машина – это виртуалка с установленной в ней «левой сборкой» Windows 11 21996, которая гуляла по Сети еще до анонса и которую можно посмотреть на видео https://youtu.be/mbLfpI5S4TQ – в первом моем обзоре Windows 11. Идея в том, что я включил в ней тоже режим Insider Preview и она также вполне успешно проапгрейдилась на следующий билд 22000 – что очень даже хорошо, и все, кто установил сборку 21996 – смогут также включить себе режим Insider Preview и получить свежую Windows 11 уже сейчас.

Главный вопрос тут – а нужно ли?! Я про это уже писал и говорил – Windows 11 – это, фактически, Windows 10 c обновленным интерфейсом. Местами – красивым, местами – не очень, где-то – с удобными нововведениями, а где-то – с весьма сомнительными.

***

Windows 11 – вышел первый официальный билд Insider Preview 22000.51 – только изменения интерфейса

Новая сборка Windows 11 отличается от уже показанной ранее пиратской сборки – https://youtu.be/mbLfpI5S4TQ – только переделанными эксплорером (который проводник/ менеджер файлов) и менюшками Настроек (Settings). И если с настройками в принципе все нормально, сделали красивее, перенесли разделы, добавили некоторую функциональность типа истории заряда батареи (не может быть, после минимум 20 лет активного использования на ноутах!), убрали вообще раздел безопасности – наверное, будет свой Security Center – но в принципе, все изменения к лучшему, то вот с Проводником – просто ужас. Так надругаться над уже ставшей привычной утилитой – это еще надо было придумать. Реально – красивые иконки при ухудшенном интерфейсе. Дизайнеров, а их там наверняка целая толпа, я бы сразу уволил за такое. Что с Проводником не так – да все не так, если смотреть с точки зрения улучшения процессов пользователей – про мой личный пример я рассказываю в видео.

Кроме того, Microsoft опубликовал новые комбинации клавиш, в том числе и для управления размещением окон – теперь это Win+Z – но зачем мне эта всплывающая менюшка с выбором схем размещения там же в углу – что мне мешает доехать мышкой, если и так придется? Почему нельзя показать такое меню «на месте», сразу рядом с мышкой, чтобы мне потом не елозить ею в угол? Где логика? Да, и это тоже вопрос к «дизайнерам» нового продвинутого интерфейса.

Кстати, интерфейс еще и получил кучу ограничений того же taskbar’а – теперь он зафиксирован только внизу! и потерял массу полезных опций в контекстном меню – теперь оно доступно только по правому клику на иконку Пуск. В общем – сплошное разочарование интерфейсом.

Чего еще нет в Windows 11 из обещанного на презентации 24 июня – https://youtu.be/MG3zscrFvpE – это возможности запуска Android приложений и самого магазина для таких приложений от Amazon. Обещают доточить и добавить в следующих сборках. В любом случае, WSLg – запуск Linux приложений с графикой абсолютно нормально работает и сейчас в Win10 – https://youtu.be/7Yz3fPuQH6k – и уже проверил в Win11 – https://youtu.be/mbLfpI5S4TQ – потому не думаю, что будут какие-то накладки и с Android.

Ах да – еще заработала, после 22х лет обещаний (я про книгу «Бизнес со скоростью мысли», где Билли говорил о том, что в скором времени компьютеры получат речевой ввод) – наконец-то в Windows 11 можно надиктовывать текст по-русски и она довольно прилично его распознает. Правда, осталось разобраться с командными фразами – их списка так найти и не смог. Официальная документация отрицает возможность русскоязычного ввода.

В принципе – это и все из хорошего, что появилось в Windows 11 – и это печально… Конечно, буду дальше продолжать использовать Win11 – тем более что у меня ноут специально под Insider Preview выделен и от нее я никуда не денусь. Но, я думаю, каких-то специальных обзоров до появления модуля запуска Android про Win11 уже не будет…

***

Windows 11: официальная презентация – реальность vs ожидания – «новая» ОС не так уж и «напакована»?

24 июня Microsoft провел официальную презентацию «новых возможностей» новой ОС Windows 11, которая, как было сказано – «определит будущее операционных систем для ПК на следующее десятилетие»… И если смотреть на презентацию – то это будущее не совсем уж радостное и уж точно куда ниже планки ожиданий к современной настольной ОС.

Да-да, возможно вы увидите на других ресурсах хвалебные отзывы о новой Windows 11 в стиле – «вау, какие окошки, вау, какая бирюличка» – но в реальности, это всего лишь перелицовка экрана, а вот насколько новая ОС Windows 11 способна удовлетворить потребности современного пользователя – это, на мой взгляд, большой вопрос… Потому – давайте по порядку – чего же такого показал Microsoft в своей презентации, что действительно будет удовлетворять потребностям пользователей в течение следующей декады и, что само главное – что не показал Microsoft и куда было бы логично развивать решения для настольных ОС, учитывая развитие гаджетов и «облаков»:

Из показанного:

Перелицовка интерфейса – красиво и, как по мне – совершенно вторично в отношении того, чтобы говорить о том, что это «новая уникальная ОС будущего».

Из изменений в интерфейсе стоит отметить действительно удобные вещи типа управления расположением окон, новые настраиваемые независимо рабочие столы с запоминанием «своих» приложений, фишка «умного» разворота содержимого окон при повороте экрана планшета и наиболее интересная фича, которую можно было бы сделать уже давно и для этого не требовалось «создавать» «новую ОС» – это запоминание состояния окон на разных мониторах и при отключении/ подключении монитора – рабочий стол теперь не превращается в набор непонятно где находящихся окошек, а все «становится, как было». И ВСЕ! Это и все «улучшения» именно функциональности оконного интерфейса в Windows 11.

Другие функциональные изменения в Windows 11, показанные в презентации, тоже можно пересчитать на пальцах:

Виджеты – которые планируются, как интерфейсы для сторонних сетевых/ облачных сервисов и приложений/ сайтов. Microsoft считает, что это поможет многим локальным бизнесам, новостям, сообществам лучше взаимодействовать со своими пользователями. Распространяться будут через магазин, что говорит о будущей модерации контента – т.е. если вы создадите «антипрививочный» портал или портал против «псевдопандемии» и захотите таким образом распространять ленту новостей для своих подписчиков – вас просто удалят из магазина.

Auto HDR – очень классная штука, если говорить о том, что это аналог XBox Series X – действительно, игры выглядят куда лучше и применяется к любым играм, даже если игра изначально не разрабатывалась с HDR. Остается только вопрос насчет «железа» – какие требования будут к видеокарте и монитору и насколько это будет влиять на общий fps игр.

Приложения Android – это было, в принципе, ожидаемо после WSL2g – запуск графических приложений Linux под Windows 10, что не мешает запустить и ядро Android с соответствующими приложениями. Да и подобные работы Microsoft вела еще в ходе разработки Windows 10 Mobile.

А теперь поговорим о том, что ОБЯЗАНА уметь ОС нового поколения, чтобы соответствовать «требованиям новой декады»:

Запуск приложений на одном ПК с отображением окна на другом. Все компоненты для этого есть и в Windows 10 – фактически, так работает WSL2g – сценарий прост – у вас дома стоит мощный лэптоп, но вы не хотите «таскать» его из комнаты в комнату и хотите с большим комфортом поработать с теми же данными или приложениями с планшета, сидя на диване – вы видите доступные приложения «там» и запускаете то, которое вам нужно – или просто продолжаете работать с уже запущенным на ПК. Масса других приложений – типа того же Steam и любая Unix-система такое умеет уже 35 лет, а вот современный Windows не будет уметь и в 202х годах.

Миграция приложений – похожий с описанным выше сценарий – только уже запущенные приложения переносятся в текущем состоянии между работающими ПК, как это сделано для тех же виртуальных машин. Сценарий прост – вы работаете с приложение на своем ПК в офисе и уходя домой – «мигрируете» запущенные приложения «как есть» на лэптоп или планшет и продолжаете работать в дороге или мигрируете далее на домашний ПК.

Windows 11 on ARM для Raspberry Pi – вообще ничего не сказано насчет поддержки ARM платформ и энтузиастов на Raspberry Pi, хотя много бла-бла-бла про поддержку креативных людей и сообществ – но главные сообщества, которые делают платформу популярной на следующие 10 лет – молодых ИТ-энтузиастов – Microsoft старательно проигнорировала. А ведь им ничего не стоило создать официальную ARM сборку Windows 11 для Raspberry Pi 4 в формате поддержки, например, Insider Preview – кастомные сборки Windows 10 on ARM для Raspberry Pi ходят по интернету в больших количествах и вполне себе работают. Такая вот поддержка увлеченных людей – только на словах.

Первая официальная публичная сборка Windows 11 + обещанные новшества

Windows 11. Как установить в виртуальную машину

Кто еще не знает – за неделю до обещанного анонса в сеть утекла новая сборка Windows 11 build 21996, установив которую, вы можете полюбоваться теми изменениями в пользовательском интерфейсе, которые получит Windows 11 в отличие от Windows 10.

Как показало чтение форумов – вопрос именно в установке этой Windows 11 «на потестить» в виртуальные машины – многие пишут, что в VirtualBox и прочих Windows 11 не запускается – и это действительно правда.

Поскольку для старта Windows 11 требует наличия Secure Boot (UEFI BIOS) и модуля Trusted Platform Module (TPM) – данные опции должны поддерживаться для виртуальных машин самим гипервизором (Microsoft Hyper-V, встроенный в Windows 10 Pro и Windows Server, поддерживает Secure Boot и TPM для виртуалок) и включены для данной конкретной виртуальной машины – и тогда у вас все будет хорошо с Windows 11 в виртуальной машине – работает на ура и даже стоит сказать, что данная сборка Windows 11 не прожорливая в отношении к ресурсам. То, что вы видите на видео – работает на очень стареньком ноутбуке Lenovo w530 с ЦПУ Intel i7 3-го поколения в виртуалке с 8 ГБ ОЗУ и четырьмя виртуальными ядрами – и абсолютно успешно работает, даже WSL2g запускает без проблем.

Итак, с запуском Windows 11 разобрались – теперь перейдем к новинкам в самой ОС. Они есть – это новый дизайн оконного интерфейса и... все. На новый дизайн окошек в Windows 11 мне ни холодно, ни жарко, если это не меняет функциональность самой ОС и те возможности, которые я могу использовать для работы. А новый дизайн и его эффекты никаким образом не влияет на эффективность работы и те задачи, которые может выполнять новая ОС. Пока – кроме функции расположения окон при изменении размера – ничего, повышающего эффективность работы с новой ОС – в Windows 11 нет. Пока это обычная «десятка» с новой внешностью. Даже решение с центральным расположением кнопки Пуск – спорное – с одной стороны место более удобное, с другой же – кнопка постоянно «дрейфует» по экрану, в зависимости от кол-ва запущенных приложений – а у меня таскбар Windows 10 всегда заполен полностью даже в 4К – т.е. кнопка все равно будет слева :-)

Так что ждем анонсов Microsoft 24 июня – надеюсь, там покажут еще что-то стОящее в Windows 11, кроме новых визуальных эффектов поверх Windows 10. Под «стОящим» я понимаю вещи вроде запуска графических приложений того же Android, как это сейчас работает в WSL2g для Linux приложений – см. Windows 10 c ядром Linux (WSL2) «научилась» запускать графические GUI приложения Linux – демо WSLg – https://youtu.be/7Yz3fPuQH6k – или режимы прозрачного запуска приложений на соединенных ПК – приложения одного ПК появляются у меня в виде иконок на втором ПК и запускаются, как обычные окна (исполняясь при этом на первом ПК), а не в режиме удаленного рабочего стола. И, хотелось бы увидеть анонс «облачной Windows» с готовым HDMI-стиком для телевизоров, который запускает ваш экземпляр Windows в Azure и показывает только интерфейс на ТВ/мониторе, к которому подключен. Без всех этих заморочек с отдельным экземпляром ОС на самом стике и обслуживанием – просто включил стик и – получил «поток» рабочего стока из Azure – и не обязательно это должна быть одна облачная вируталка – это могут быть разные сервисы, которые «собираются вместе» в виде видимого пользователю рабочего стола.

В общем – Windows 11 build 21996 ничего не говорит о конкретных планах Microsoft относительно функциональности новой ОС – потому ждем-таки официальных анонсов 24 июня.

Как установить в виртуальную машину Windows 11 build 21996

 

Ukraine

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT